Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Droga na ul. Rajskiej
 • Autor: Aleksandra Mietelska
 • Data: Oct 9, 2020
 • Miejscowość: Szewce

Witam, Zwracam się z zapytaniem , odnośnie ul. Rajskiej . Czy jest w planach nowa droga i chodnik ? Albo chociaż dokończenie drogi ? Ostatnie domu na Rajskiej nie maja powierzchni asfaltowej , w drodze są duże dziury i straszne błoto po deszczu . Proszę o utwardzenie chociaż ostatniego odcinania drogi .

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2025 znajduje się zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ulicy Rajskiej w m. Szewce na całej jej długości. Realizacja tego zadania wymaga wykonania projektu budowlanego i uwzględniać musi pozyskanie niezbędnych części terenów prywatnych działek w celu uzyskania parametrów drogi zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami prawa w tym zakresie. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia i odmowy mieszkańców na nasze propozycje dotyczące możliwości pozyskania części terenów prywatnych niezbędnych do przebudowy ul. Rajskiej, niezbędne będzie przeprowadzenie tej inwestycji z wykorzystaniem tzw. specustawy drogowej, uzyskaniem na jej podstawie decyzji ZRID, wraz z podziałami nieruchomości i pozyskaniem części nieruchomości objętych decyzją ZRID za odszkodowaniem, ustalonym w oddzielnym postępowaniu administracyjnym. Wszystkie te działania są niestety bardzo czasochłonne i wymagają znacznych nakładów finansowych, również w późniejszym etapie realizacji robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe, mimo że w ciągu najbliższych kilku lat planowane jest rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania, w chwili obecnej trudno jest określić ostateczny termin jej zakończenia. Tym nie mniej zapewniam, że do tego czasu, Gmina podejmować będzie sukcesywnie niezbędne działania dotyczące utrzymania we właściwym, dobrym stanie istniejącej nawierzchni tej drogi, tak na odcinku o nawierzchni asfaltowej jaki na odcinku o nawierzchni tłuczniowej. W najbliższych dniach dokonany zostanie przez pracowników Urzędu Gminy przegląd stanu nawierzchni ul. Rajskiej, w celu ustalenia niezbędnego zakresu  prac naprawczych i w możliwie najkrótszym czasie wykonania tych prac na całej długości ul. Rajskiej w m. Szewce.

Pozdrawiam

Sebastian Nowaczkiewicz

Brak Lekarzy
 • Autor: Mieszkańcy
 • Data: Feb 10, 2020
 • Miejscowość: CAŁA GMINA

To skandal, że gmina nie może zapewnić lekarzy do przychodni. Ludzie zaczną umierać na ulicy to może wtedy coś się zmieni. Dlaczego w ciągu roku liczba lekarzy zmalala z kilkunastu do 2? Proszę odchudzić administrację w najbogatszej gminie to wtedy pieniądze się znajdą na podwyżki.

Dzień dobry,

W Przychodni przyjmuje aktualnie 13 lekarzy, jeden z lekarzy pediatrów przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Jednocześnie informuję, że Przychodnia w Nowinach nie jest ośrodkiem samorządowym, to znaczy że Gmina nie finansuje bieżącej działalności Przychodni. To jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z własnym, niezależnym od Gminy budżetem.

 

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                            Sebastian Nowaczkiewicz

Brak gazociągu w ulicy
 • Autor: Jolanta Bracha
 • Data: Jan 29, 2020
 • Miejscowość: Kowala

Witam, w ulicy Turkusowej w Kowali nie został położony gazociąg, chociaż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zabiega o możliwość przyłączenia nas do sieci gazowej. Dlatego proszę o informację: a) jakie kompetencje mieli pracownicy Urzędu Gminy w procedurze uzbrojenia ulicy Turkusowej w Kowali w media b) który urząd lub wydział/dział odpowiadał za decyzję jakie media będą w ulicy Turkusowej c) kto odpowiada za to gdzie media dokładnie przebiegają w ulicy Turkusowej d) kto udzielił ostatecznej akceptacji/zgody na uzbrojenie ulicy Turkusowej bez gazociągu. Ponadto proszę o informację w jaki sposób wójt mógłby pomóc nam w uzyskaniu dostępu do gazociągu.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie informuję, iż budowa sieci gazowej pozostaje tylko i wyłącznie w gestii operatora, tj. w tym przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Gmina nie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji budowy sieci gazowej gdyż nie posiada możliwości prawnych i faktycznych w tym zakresie.

Wszelkie decyzje związane z ustaleniem warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz realizacji rozbudowy sieci i wykonaniu przyłączy dla konkretnych odbiorców podejmuje tylko i wyłącznie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Mając powyższe na uwadze informuję, iż:

 1. Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny posiadali i posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie ustalania zagospodarowania pasa drogowego dróg będących w zarządzie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie obejmującym m.in. zadania własne gminy dotyczące infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak również do uzgadniania, na wniosek właściwego zarządcy sieci, przebiegu w pasie drogowym dróg gminnych pozostałych sieci tj. m.in. sieci gazowej i energetycznej, nie będącymi zadaniami własnymi gminy,
 2. Planowanie i realizacja zadań własnych gminy  w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, znajduje się w zakresie pracy Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 3. Lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego wynika z opracowanych zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi projektów technicznych, uzgadnianych w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kielcach oraz, w zakresie obejmującym pas drogowy dróg będących w zarządzie gminy,  w w/w Referacie.
 4. Zgody na lokalizacje sieci w pasie drogowym dróg będących w zarządzie gminy, udziela się na etapie wykonania projektu technicznego, po przedłożeniu wniosku przez właściwego zarządcę sieci.  Do  Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wpłynął jedynie wniosek PSG sp. z o.o. o zgodę na umieszczenie sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Turkusowej w msc. Kowala w zakresie jednego przejścia poprzecznego.

Ponadto informuję, iż uzyskanie dostępu do sieci gazowej możliwe jest tylko i wyłącznie w sposób określony w obowiązujących przepisach, tj.  poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do PSG sp. z o.o., a następnie podpisanie stosownych umów określających obowiązki stron w celu zapewnienia dostawy gazu. Kompetencje Wójta Gminy w tym zakresie, ograniczają się jedynie do rozpatrzenia w możliwie krótkim czasie wniosku zarządcy sieci gazowej, dotyczącego zgody na umieszczenie i uzgodnienie przebiegu sieci w pasie drogowym dróg będących w zarządzie gminy.     

Sebastian Nowaczkiewicz

przychodnia zdrowia
 • Autor: Aleksandra Żunda
 • Data: Jan 16, 2020
 • Miejscowość: Zgórsko

dzień dobry, bardzo proszę o informację dotyczącą sytuacji z personelem w przychodni zdrowia w Nowinach. Przy tak dużej ilości mieszkańców średnio dwóch lekarz na dzień to jest stanowczo za mało. w dn.16.01.br. próbowałam się zarejestrować do lekarza i na dobrą sprawę przed godziną 7 nie było już szans na rejestrację. Jeśli ktoś jest poważnie chory to trudno od niego oczekiwać, że będzie na zimnie godzinami czekał na możliwość rejestracji. Istnieje oczywiście możliwość rejestracji on-line, ale ilość wolnych miejsc mocno ograniczona, a poza tym ciężko przewidzieć konieczność skorzystania z usługi medycznej wprzód, czasem są to nagłe przypadki. Osobiście często nie ma do czynienia z przychodnią, ale patrząc na posty temat przewija się już od ponad roku. pozdrawiam

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Przychodnia Nowiny SPZOZ cały czas aktywnie poszukuje nowych lekarzy rodzinnych i pediatrów.

Niestety sytuacja na rynku pracy lekarzy jest w całym kraju, nie wyłączając Województwa Świętokrzyskiego i powiatu kieleckiego – zła. Szacuje się, że brakuje ok 50 tys. lekarzy różnych specjalizacji. Efekty odczuwamy wszyscy - niewystarczająca ilość lekarzy rodzinnych, długie kolejki, przedłużający się czas oczekiwania na recepty. Niedawno przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zamknięto poradnię endokrynologiczną, z powodu braku lekarzy właśnie. Kielce dodatkowo nie wykształciły jeszcze własnych lekarzy, studenci kierunku lekarskiego UJK kończą dopiero 4 rok studiów.

Przychodnia Nowiny SPZOZ wywiązuje się z kontraktu z NFZ zapewniając opiekę lekarską od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00 choć zdaję sobie sprawę, że ilość lekarzy a co za tym idzie ilość wolnych miejsc może być dla Pacjentów ośrodka niewystarczająca. Sytuacji nie poprawia fakt, że oczekiwania finansowe lekarzy są coraz wyższe - co jest zrozumiałe, bo zapotrzebowanie rynku jest o wiele większe niż możliwości kadry w naszym województwie.

Pomimo to, w styczniu pracę w Przychodni rozpocznie dwóch nowych lekarzy na dyżurach popołudniowych. Jeden lekarz kończący specjalizację z medycyny rodzinnej (dyżury popołudniowe w poniedziałki i piątki) i jeden lekarz na specjalizacji z neonatologii (dyżury popołudniowe w poniedziałki i wtorki).

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Drogi w Kowali
 • Autor: Mariusz Giemza
 • Data: Jan 13, 2020
 • Miejscowość: Kowala

Szanowny Panie Wójcie. Moje pytanie dotyczy budowy ulic Szafirowej, Diamentowej i Kryształowej w miejscowości Kowala. Odnosząc się do Pańskiej zapowiedzi, iż w 2019 r. wykonane będą projekty ulic wraz z infrastrukturą a w 2020 r.nastąpi budowa tych ulic. Chciałbym zapytać na jakim etapie są prace i kiedy możemy spodziewać się początku realizacji. Chciałbym dodać ,że obecna nawierzchnia jest w fatalnym stanie dodatkowo niektórzy mieszkańcy celowo wstrzymują pewne inwestycje (w moim przypadku budowa ogrodzenia) ze względu na brak nawierzchni, chodnika czy oświetlenia. Z góry dziękuję za odpowiedż i życzę Panu w Nowym Roku spokojnej i owocnej pracy oraz sukcesów w realizacji projektów gminnych. Pozdrawiam M.G

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie z dnia 13.01.2020 r., dotyczące budowy ulic Szafirowej, Diamentowej i Kryształowej  w miejscowości Kowala, uprzejmie informuję, że w roku 2019 została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych ulic Kryształowej, Szafirowej, Diamentowej w miejscowości Kowala wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Wykonawca nie dopełnił warunku umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, tym samym Gmina Sitkówka-Nowiny, z dniem następnym po umownym terminie realizacji przedmiotu umowy, zaczęła naliczać kary umowne za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Ponadto informuję, że Gmina Sitkówka-Nowiny przedmiotowe zadanie zgłosiła do naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania jako zadanie wieloletnie, jednakże znalazło się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Inwestycja objęta wnioskiem polegałaby na wykonaniu części ulic Diamentowej, Szafirowej oraz ulicy Kryształowej na całym jej odcinku, tj. od drogi powiatowej nr 0376T ul. Brzezińska do drogi gminnej nr 377007T w m. Kowala Mała wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego. Wnioskowana inwestycja została oszacowana na kwotę 2.675.000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 2.140.000,00 zł. Natomiast realna kwota uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania wyniesie około 1.337.500,00 zł, co stanowić będzie 50% całkowitej kwoty zadania.

Informuję, że realizacja w/w inwestycji została zaplanowana na 2020 rok pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednocześnie informuję, że zostaną przeprowadzone oględziny w terenie stanu istniejącej nawierzchni ulicy Szafirowej. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania remontu nawierzchni poprzez jej utwardzenie, prace zostaną wykonane w 2020 roku. Dodatkowo,
w poruszonej przez Pana w pytaniu kwestii budowy ogrodzenia, informuję, że właściciel posesji, który planuje wykonanie ogrodzenia powinien złożyć wniosek o uzgodnienie przebiegu ogrodzenia przy drodze gminnej lub wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny.

Sebastin Nowaczkiewicz

Komunikacja
 • Autor: Kacper
 • Data: Jan 12, 2020
 • Miejscowość: Szewce

Witam, Panie Wójcie jak wygląda obecnie sprawa komunikacji wewntąrzgminnej? Obecnie gmina płaci naprawdę bardzo dużo, bo aż 750 tys. żeby wogóle autobusy dojeżdżały do naszej gminy, a kursy do Szewc można policzyć na palcach jednej ręki. Jest to problem szczególnie dla młodzieży, która nie posiadając samochodu nie ma jak dostać się do miasta. I tu rozwiązaniem może być transport wewntarzgminny. Można dotrzeć do Nowin skąd odjeżdża linia nr 19,31 czy busy, ew. ze Słowika linia 29. Chyba jest to jedyne rozwiązanie, bo na więcej autobusów do naszej miejscowości nie ma co liczyć, a mieszkańców jest coraz więcej. Liczę na szybką odpowiedź z Pana strony.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie, dotyczące organizacji transportu wewnątrzgminnego, informuję, iż sprawa zorganizowania publicznego transportu zbiorowego po terenie gminy Sitkówka-Nowiny jest aktualnie w zainteresowaniu organu gminy i jest szczegółowo analizowana pod kątem możliwości uruchomienia takiego transportu na terenie gminy.

Sebastian Nowaczkiewicz

OZE
 • Autor: Wojciech
 • Data: Dec 27, 2019
 • Miejscowość: Kowala

Dzień Dobry. Czy Gmina ma w planach wdrażanie kolejnych programów inwestycyjnych z dofinansowaniem dla indywidualnych gospodarstw w zakresie OZE np. fotowoltaika ?

Szanowny Panie,

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dostępnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w obecnym okresie programowania tj. 2014-2020 nie przewiduje się już naborów w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020

Tego typu konkursy dotyczące projektów tzw. parasolowych są przewidziane w kolejnym okresie programowania tj. 2021-2027. Przewidywane  warunki dofinasowania i terminy będą znane po ogłoszeniu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego  na lata 2021-2027 i nowego harmonogramu naboru wniosków. Realnie pierwsze konkursy będą ogłoszone pod koniec 2022r.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest zainteresowana realizacją kolejnych projektów parasolowych na swoim obszarze.

W chwili obecnej jest możliwość skorzystania z programu „Mój prąd” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Stan drogi
 • Autor: Agnieszka
 • Data: Dec 18, 2019
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie, jakis czas temu została oddana do użytku ul. Kwarcytowa w m.Szewce. Piękna ulica, ale mieszkańcy ul. Marmurowej aby sie do niej dostać i skrócić sobie drogę do przystanku, sklepu muszą brnąć uliczką-łącznikiem w glinie po kostki, nie ma możliwości przejść suchą i czystą nogą, nie ma możliwości przejechac z dzieckiem wózkiem, a auta rozmazuja błoto w jedną i drugą stronę po ul. Kwarcytowej i Marmurowej. Podejrzewam ze macie Państwo w planach zrobienie tego łącznika przy rozbudowie ul. Marmurowej, ale zajmie to kilka jeszcze lat a problem jest teraz... Czy Gmina we wlasnym zakresie nie ma możliwości porządnego utwardzenia tych 10 metrów ulicy?

Szanowina Pani

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie utwardzenia odcinka drogi ul. Kwarcytowej w Szewcach, informuję, że Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny zleci w I kwartale roku 2020 utwardzenie przedmiotowego odcinka drogi (ok 30 mb), stanowiącego połączenie ul. Kwarcytowej i ul. Marmurowej w miejscowości Szewce.

Jednocześnie informuję, że w/w odcinek drogi oraz odcinek chodnika dla pieszych, nie został wykonany w ramach inwestycji przebudowy ul. Kwarcytowej w Szewcach, z uwagi na brak posiadanej w tym czasie własności gruntów, wchodzących w zakres opracowania projektowego.

Sebastian Nowaczkiewicz

Fotovoltaika
 • Autor: Krzysztof Zieliński
 • Data: Dec 18, 2019
 • Miejscowość: Zagrody

Jestem zainteresowany dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznej. Nie byłem gotowy i nie skorzystałem z wcześniejszego projektu. Czy gmina uczestniczy obecnie w takim projekcie, lub kiedy jest przewidywany następny projekt. Sprawa dotyczy także kilku moich sąsiadów.

Szanowny Panie,

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dostępnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w obecnym okresie programowania tj. 2014-2020 nie przewiduje się już naborów w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020

 

Tego typu konkursy dotyczące projektów tzw. parasolowych są przewidziane w kolejnym okresie programowania tj. 2021-2027. Przewidywane  warunki dofinasowania i terminy będą znane po ogłoszeniu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego  na lata 2021-2027 i nowego harmonogramu naboru wniosków. Realnie pierwsze konkursy będą ogłoszone pod koniec 2022r.

 

Gmina Sitkówka-Nowiny jest zainteresowana realizacją kolejnych projektów parasolowych na swoim obszarze.

W chwili obecnej jest możliwość skorzystania z programu „Mój prąd” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Pediatra
 • Autor: Łukasz
 • Data: Dec 16, 2019
 • Miejscowość: Zagrody

Dzień dobry Temat wałkowany od dłuższego czasu, także nie będę się rozpisywał. Chciałbym zapytać Panie wójcie, czy sytuacja z dostępnością lekarzy pediatrów w przychodni w Nowinach w najbliższym czasie ulegnie poprawie na lepsze ? Sytuacja z dziś , rejestracja telefoniczna , godzina 8:30 , brak wolnych miejsc, ilość lekarzy "jeden". Zapytałem w rejestracji jak wygląda sytuacja na dzień następny, odpowiedz " brak lekarzy pediatrów ". I to chyba tyle , nie ma sensu szerzej się rozpisywać. Pozdrawiam Łukasz

Szanowny Panie,

W dniach 10-20 grudnia z uwagi na zwolnienie lekarskie jednego z pediatrów i kurs specjalizacyjny drugiej pani doktor, opieka pediatryczna jest realizaowana w godzinach popołudniowych przez dr Łęczyckiego zgodnie z harmonogramem podanym na stronie www przychodni, o sytuacji pacjenci byli poinformowani z wyprzedzeniem przez stronę przychodni oraz na miejscu w rejestracji.

Sebastian Nowaczkiewicz

Oznakowanie ulic na mapach
 • Autor: Kacper
 • Data: Nov 26, 2019
 • Miejscowość: Szewce

Witam!, Panie Wójcie zwracam się z prośbą o kontakt z GUS-em, w celu aktualizacji oznaczenia naszych ulic, ponieważ na mapach komercyjnych (np. Google Maps, Here) ulice w msc. Szewce są źle oznaczone, a te portale jak i większość czerpie dane z bazy GUS-u z tego co mi wiadomo. Jeśli nie stąd proszę o kontakt z odpowiednimi instytucjami.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości informujemy, że baza danych TERYT, prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny, dla ulic w miejscowości Szewce jest wprowadzona prawidłowo. W związku z problemem złego oznaczenia ulic między innymi na mapach Google, Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny podejmie niezbędne kroki w celu prawidłowego określenia przebiegu i oznaczenia ulic na przedmiotowych mapach.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl